Idag har statsministern Stefan Löfven presenterat sin regeringsförklaring och sina nya ministrar. Några av stadsråden känner vi sedan tidigare –  t ex var  Gustav Fridolin styrelseledamot vid Högskolan på Gotland. Den nya forskningsministern, Helene Hellmark Knutsson, har vi däremot inte samarbetat med tidigare. Idag har jag gratulerat henne och bjudit henne till oss. Vi ser fram emot att lära känna Helene Hellmark Knutsson närmare.

Regeringsförklaringen innehöll mycket som vi gillar. Där sas att basanslagen till forskning ska prioriteras och att långsiktigheten i forskningen måste respekteras. Statsministern lyfte fram både kvalitet och kvantitet i grundutbildningen och dessutom markerade han behovet av ett fortsatt arbete för jämställdhet i vår sektor. Vi uppskattar de tydliga markeringarna och satsningarna.

Vissa fokusområden lyftes också upp av statsministern. Inom samtliga områden har vi framstående forskning. Här vill jag särskilt nämna energi, grön teknik, hållbar utveckling, jämställdhet och våld mot kvinnor, samtyckes lagstiftning, freds- och konflikt. Vi är också glada över de särskilda forskningssatsningarna på arbetslivsforskning och på antisemitism, antiziganism och rasism. Inom samtliga av dessa områden har vi inom Uppsala universitetet oerhört mycket att tillföra.

Mer allmänt talade statsministern om samarbete. För oss är samarbeten en självklar del av vardagen. Vi ser hur det berikar oss att samarbeta inom EU men också med forskare och universitet i andra delar av världen. Vi är glada över att regeringen ser samarbeten som vägen framåt även för svensk forskning och utbildning.