I måndags avtackades Marianne Carlsson som professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap med bland annat en parad av de doktorander som hon handlett genom åren. Marianne har arbetat med jämställdhetsfrågor sedan årtionden tillbaka på olika nivåer inom universitetet och nu senast som rektorsråd för lika villkor. Som rektorsråd har hon varit ett fantastiskt stöd för universitetsledningen och bidragit till en bredare och djupare förståelse för lika villkorsfrågorna.

Även den gångna veckan har vi haft besök från Japan. Efter Kyoto-besöket veckan innan var det nu en delegation från Tokyo Tech som besökte Tek-nat under två intensiva dagar med symposier och diskussioner kring kommande samarbeten. Det är tydligt att internationalisering står högt på de ledande japanska universitetens agenda. Hösten 2015 planerar vi delegationsresa till Japan.

I anslutning till årsdagen för den ursprungliga Magna Charta-deklarationen 1988 arrangerar det s.k. Magna Charta Observatory en årskonferens. I år hölls konferensen för första gången utanför Bologna, med Uppsala universitet som värd. Ungefär 150 deltagare, de flesta från Europa men även från andra kontinenter, gästade Uppsala i slutet av den gångna veckan för att delta i konferensen University Integrity – Society’s Benefit.

Vid konferensmiddagen deltog flera av de svenska rektorer som undertecknade Magna Charta-deklarationen i Bologna i september 1988. På bilden nedan ser vi från vänster de tidigare rektorerna Inge Jonsson, Stockholms universitet, vår egen Martin H:son Holmdal samt Janne Carlsson, KTH. 

Konferensarrangemanget blev som helhet mycket lyckat och vi tackar alla som bidrog till att det kunde genomföras.