Nu har vi välkomnat nya studenter både i Uppsala och i Visby. Förra fredagen var det recentiorsmottagning i Uppsala och i måndags välkomstmottagning i Visby. Antalet studenter på Campus Gotland har ökat ordentligt sedan samgåendet 1 juli 2013 och flera nya program startar nu i höst. Bostadssituationen är knepig för många i terminsstarten och vi är tacksamma för alla som har hörsammat vår uppmaning att hyra ut ett rum.

Bostäder är en given punkt när vi träffar kommunledningen, så även under onsdagens lunchmöte. Vi planerade också för en gemensam resa till Minneapolis som är vänort till Uppsala, där vi kommer att besöka University of Minnesota som våra jurister sedan länge har ett framgångsrikt utbytesprogram tillsammans med.

I onsdags presenterades också Svenskt centrum för toxikologiska vetenskaper – Swetox – vid ett möte på BMC. Swetox, som finns i Södertälje, är ett unikt center för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom miljö- och hälsorelaterad toxikologi. Bakom verksamheten står elva svenska universitet i samverkan, däribland Uppsala universitet. Eva Brittebo sitter i styrelsen för vår räkning och hon hade ordnat ett fint program för dagen. Stort tack!

Huvudmannarådet, där rektorerna för tolv universitet deltar, träffades i fredags. Återigen stod forskningsinfrastruktur på dagordningen, en viktig fråga som vi även arbetar med internt vid Uppsala universitet. Joseph Nordgren har arbetar med frågan på uppdrag av rektor det senaste året och kommer få i uppdrag att leda en gruppering med representanter från vetenskapsområdena.

På rektors ledningsråd ägnar vi mycket tid att diskutera de viktigaste frågorna för områdena och studenterna att arbeta med kommande period och tillsammans ska vi identifiera de frågor vi ska gripa oss an gemensamt. Vi kommer ha ett rejält arbetspass med detta på ett kommande internat för ledningningsrådet vid månadsskiftet. Samtidigt gör vi en slutlig revidering av ”Mål och strategier” som har varit på remiss under våren. Enligt nuvarande tidsplan så kommer konsistoriet att fastställa Mål och strategier på novembermötet.

Under veckan har det varit flera internationella besök, vi har haft ambassadörsbesök från både Australien och Burkina Faso. Många ambassadörer arbetar aktivt för att stärka forsknings- och utbildningssamarbeten. Nu fick vi ett gyllene tillfälle att diskutera en planerad delegationsresa till Australien.