I början av veckan var Anders i Tartu och deltog i invigningen av nya Physicum, Tartu universitets nya byggnad för forskning och utbildning i fysik. I anslutning till invigningen arrangerades ett ”Rectors roundtable” om forskningsfinansiering som samlade ett femtontal internationella gäster (rektorer och vicerektorer från nordiska, baltiska och ryska universitet), ambassadörer och andra sektorsföreträdare samt media och andra intresserade. Anders bidrog med en presentation av nya inslag i det svenska forskningsfinanieringssystemet (prestations- och kvalitetsbaserad resursfördelning, excellenssatsningar, strategiska forskningsområden) och om de kan förväntas ökad profilering och arbetsdelning mellan universitet. I samma session medverkade bl.a. Kalervo Väänänen, rektor vid Åbo universitet.

Samtidigt pågick en vetenskapsfestival, ”There is Physics in the Air” med presentationer, visningar och demonstrationer. ”I vimlet” syntes bland andra Uppsalaprofessorn Nils Mårtensson som var med och presenterade Tartu-fysikernas verksamhet vid Maxlab, och uppsalabekantingen professorn i psykofysiologi Jaanus Harro, som nu är samhällsvetardekanus i Tartu. Han disputerade i medicinsk vetenskap i Uppsala 1993 och är bland annat utländsk ledamot i Kungliga vetenskapssocieteten i Uppsala.