Veckan började för Evas del i Köpenhamn med ett möte om InnoLife,  Uppsala universitet deltar i en ansökan i kommande storsatsning av EIT (The European Institute of Innovation and Technology) inom huvudtemat “Healthy Living and Active Ageing”. Köpenhamns universitet tar sina miljömål på allvar och använde cykeltaxi för deltagarna.

Tisdag och onsdag gick den första upplagan Uppsala Health Summit  av stapeln. Bakom initiativet står bl.a. kommunen, landstinget, nätverket Världsklass Uppsala, SLU och Uppsala universitet tillsammans med Läkemedelsverket, SVA och Vinnova. Initiativet drivs som ett projekt inom Uppsala universitet med Madeleine Neil som projektledare och prorektor som ordförande i styrgruppen. Syftet med Uppsala Health Summit är att etablera en återkommande mötesplats där utvalda politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag träffas för att diskutera hur förutsättningarna för att tillvarata nya forskningsrön, idéer och produkter inom hälso- och sjukvården kan förbättras. Tema för denna premiärupplaga var för hälsosamt åldrande med fokus på smarta lösningar för ett åldrande samhälle. Mötet samlade 170 deltagare och bland talarna märktes socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, Mary Durham från Kaiser Permanente, professor Hans Rosling, samt Drottning Silvia.

På onsdagseftermiddagen var det också avtackning för en av universitetets verkliga trotjänare, Anders Grundström. Anders anställdes 1970 som försteamanuens på Kemikum och har sedan dess hunnit verka som bl.a. assistent, studievägledare, utbildningsledare, avdelningsdirektör och intendentursamordnare. Men inte minst har han under mycket lång tid framgångsrikt och konstruktivt representerat akademikerfacket vid Uppsala universitet. I den rollen har han bland annat suttit i konsistoriet alltsedan 1980. Anders lågmälda och konstruktiva men på samma gång bestämda hållning har vunnit respekt i alla läger och därmed starkt bidragit till det goda samtalsklimat mellan fack och arbetsgivare som länge präglat Uppsala universitet.

En annan trotjänare tackades av på onsdagen när Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala med symposium och middag hedrade Lars-Olof Sundelöf som varit ständig sekreterare i mer än 30 år, vid sidan om framgångsrik gärning inom Uppsala universitet i många roller, bland annat som universitetets prorektor 1990-1997. Societeten, Vetenskapssamhället och de andra s.k. lärda sällskapen är viktiga gränsöverskridande arenor i den upsaliensiska akademiska miljön.

Under onsdagen hann vi också med att diplomera de studenter som under terminen haft de tyngsta förtroendeuppdragen inom nationer och kårer. Detta är en relativt ny men mycket uppskattad och viktig tradition. Kårerna och nationerna utgör ovärderliga delar av den vidare studiemiljön i Uppsala och ingå i en oupplöslig gemenskap med universitetet.

På torsdagen var det en delegation med asiatiska ambassadörer som gästade vårt universitet, efter en mottagning i kanslersrummet besökte de både Ångström och Akademiska sjukhuset. Uppskattat av våra gäster och viktigt för våra internationella relationer.

Under veckan hann vi även med att ha besök av VD Lars Hultman för SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning)  och en SIDA-delegation med GD Charlotte Gornitzka i spetsen. Syftet med SIDA-besöket är att söka och hitta snittytor där våra båda verksamheter möts. Sida som svensk myndighet med ansvar för en stor del av Sveriges utvecklingssamarbete vill dra nytta av den spetskompetens och relevanta kunskap som Uppsala Universitet besitter och utvecklar för att bidra till att göra Sidas arbete än mer relevant och effektivt. Vi vill passa på att tacka alla er som medverkade vid besöken och gjorde intressanta och engagerade presentationen om er forskning. Bra samtal vid båda besöken och vi fortsätter bjuda in forskningsfinansiärer för överläggningar om framtiden.

En visit på hemmaplan av Eva och Ann blev det också under veckan – vi besökte UCRS (Centrum för rysslandsstudier) som inrättades den 1 januari 2010 som en del av regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”politiskt viktiga geografiska regioner”. Framför allt diskuterades utbildningsfrågor och ökade möjligheter till gränsöverskridande under besöket. UCRS anordnade en spännande internationell konferens i veckan som Eva fick hedersuppdraget att inviga: “Translation in Russian Contexts: Transcultural and Transdisciplinary Points of Departure”

En sväng till Stockholm blev det också  för att planera en kommande konferens 2015 i Afrika. SUHF vill bidra till det projekt som kallats Higher Education and Education For All. Hittills är 17 svenska lärosäten med och däribland Uppsala universitet – bra att lärosätena samverkar internationellt tycker vi. Detta projekt bedrivs av IAU (International Association of Universities) och syftar till att främja den viktiga roll som högre utbildning kan och bör spela när det gäller målen avseende utbildning för alla och relaterade Milleniemål. Se länk till IAU:s hemsida .

Till slut blev det fredag och nationaldag. Eva var inbjuden till Gotland att tala i Almedalen när nya svenskar välkomnades av landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Och  ett tips: Om ni tittar på Prinsessan Leonores dop i helgen så lägg märke till studenterna som bär Gotlands fana. Det är Axel Liljegren och Kristina Melin från Gotlands nation vid Uppsala universitet.

Vi vill också passa på att välkomna de nya vicerektorna och deras ställföreträdare som börjar den 1 juli, beslut fattades i tisdags. Tillträdande  vicerektorer: Jörgen Hermansson (Humsam), Stellan Sandler (Medfarm) och Johan Tysk (Teknat). Ställföreträdare: Anna Singer (Humsam), Mats Larhed (Medfarm) och Marika Edoff (Teknat). Vi ser fram emot ett gott samarbete!

Efter en hektisk och rolig vecka vill vi nu önska er alla en trevlig helg!