I gårdagens DN skrev universitetskansler Lars Haikola om högskolan under rubriken ”Privat kapital behövs för att klara kvaliteten i högskolan”. Jag delar hans uppfattning att det behövs satsningar framöver på utbildning. Andra länder ökar andelen unga som får möjlighet att läsa eftergymnasial utbildning men Sverige tappar i jämförelse på grund av de neddragningar som har skett de senaste åren. Här vid vårt universitet är detta kännbart, trots nya rekordsiffror för sökande kommer vi att anta allt färre studenter till våra utbildningar.

Från debattartikeln är det oklart vad Lars Haikola avser när han skriver att den utmaningen bara kan mötas genom en tydligare avgränsning av uppgiften och en diskussion om möjligheterna till ökad finansiering från andra källor än staten. Om han med detta vill öppna dörren på glänt för studieavgifter även för svenska och europeiska studenter så har vi all anledning att vara oroliga.  Lars Haikola blir 1 juni särskild utredare för högre utbildning och kommer att titta på dimensionering och andra viktiga frågor kring utbildning.

Efter samtal med Lars Haikola ikväll på promotionsbanketten så gav han mig tydligt besked: han vill inte öppna för studieavgifter för svenska studenter. Jag är tacksam för detta lugnande besked.