Din intresseanmälan och meritförteckning ska i så fall skickas till rektor senast den 10 juni.

Rektorsrådet ska driva och utveckla det universitetsövergripande arbetet för lika villkor, med utgångspunkt i universitetets Mål och strategier samt övriga program och handlingsplaner inom lika villkorsområdet.

Centralt för uppdraget är att leda arbetet i Rådet för lika villkor och att verka för det systematiska arbetet för lika villkor inom utbildning, forskning och samverkan samt vara rådgivande åt rektor i dessa frågor. Rektorsrådet bör ha erfarenheter av att arbeta med lika villkorsfrågor inom universitetet. Rektorsrådet representerar rektor i olika sammanhang. Uppdragets omfattning är 25 procent av heltid.

Kortfattad intresseanmälan (max 2 sidor) samt meritförteckning ska ställas till rektor och sändas elektroniskt till Irene.Johansson@uadm.uu.se senast 10 juni 2014.