Idag var det möte med Akademiska senaten. Det blev ett lite annorlunda möte där senaten och företrädarna för riksdagspartierna  debatterade aktuella frågor kring utbildning, forskning och samverkan. Diskussionerna fördes i Anatomiska teatern i Museum Gustavianum, och kunde följas direkt via webben från klockan 13. Läs mer om programmet på Uppsala universitets hemsida.

Akademiska senaten är en arena för tvärgående dialog och nätverksskapande inom det breda universitetet. Det är alltid spännande ämnen och engagerade inledare.Vi i ledningen kan ta upp aktuella frågor och får direkt, rak och informell återkoppling. Eftersom det var det sista mötet med Akademiska senaten för denna perioden passade vi på att tacka alla senatorer för deras stora engagemang. Ett särskilt tack vill vi rikta till senatens presidium: Coco Noren, Carl-Gustav Spangenberg och Emma Elfversson. Till hösten ser vi fram emot  att välkomna nya senatorer.