Under fredagen har ledningen för Lunds universitet varit på besök och vi passade på att visa upp verksamheten vid SciLifeLab och nyinvigda Navet. Vi träffar LUs ledning regelbundet för att diskutera gemensamma frågor. Några av frågorna som vi tog upp idag var de pågående utvärderingen av SFOerna, (strategiska forskningsområdena), vi har fyra gemensamt. Andra diskussionsämnen var VR och Vinnovas arbete med resursfördelning, MAXIV och olika högskolepolitiska frågor såsom dimensionering av utbildning, meriteringsanställningar och infrastruktur. Under veckan har det dessutom varit möte med Huvudmannarådet, en gruppering där rektorer för de större universiteten träffas ett par gånger per termin. Även i det här sammanhanget var resursfördelningsmodellerna från VR och Vinnova på dagordningen och vi hade en längre diskussion om infrastruktur och hur framtida prioriteringar ska ske på nationell nivå. Joseph Nordgren hos oss har gjort ett stort arbete internt med kartläggning av Uppsala universitets infrastruktur och deltar även som vår representant i de nationella grupperingarna som arbetat med detta. Viktig fråga framöver.

Nu är det dags att önska er alla en trevlig helg!