Igår invigdes SciLifeLabs nya lokal Navet med pompa och ståt. Det första spadtaget togs i maj 2012, och nu står de nya lokalerna färdiga för SciLifeLabs verksamhet i en tillbyggnad vid BMC. Tanken är att Navet ska vara en kreativ mötesplats som ska inspirera och underlätta utbyten mellan forskare inom olika ämnesområden. Flera forskargrupper och personal vid SciLifeLab har flyttat sin verksamhet till Navet från bland annat Rudbecklaboratoriet och Akademiska Sjukhuset, och det finns gott om utrymme för gästforskare från andra lärosäten.

Vid den välbesökta invigningen talade bland andra forsknings- och utbildningsminister Jan Björklund, som precis innan presenterat vårpropositionen för pressen i intilliggande lokaler på BMC. Invigningsceremonin avslutades med att vi symboliskt ”knöt ihop banden” mellan generationer och förklarade byggnaden invigd.

Från vänster: Kerstin Lindblad-Toh, Jan Björklund, Eva Åkesson.
Från vänster: Kerstin Lindblad-Toh,
Jan Björklund, Eva Åkesson.