Media har den senaste tiden rapporterat om ett förslag från regeringen som innebär att det ska bli lättare för internationella doktorander och studenter att få uppehållstillstånd i Sverige efter avslutade studier. Doktorander ska efter fyra år i Sverige kunna få permanent uppehållstillstånd, medan studenter som studerat i Sverige i minst två terminer ska kunna beviljas uppehållstillstånd för en tid av sex månader för att söka arbetet eller starta företag. Ett beslut i frågan kan komma att tas inom kort, och reglerna ska gälla redan från den första juli i år.

Förslaget om förenklade regler för uppehållstillstånd är positivt, och kommer förhoppningsvis att innebära att intresset för att studera och forska i Sverige ökar. Som vi skrivit här tidigare är internationalisering en avgörande komponent för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning. För att hålla en tätposition inom forskning, utbildning och samverkan måste vi kunna attrahera talangfulla studenter, forskare och medarbetare från andra länder. Här sänder förslaget om förenklade regler en viktig signal, men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Vi behöver till exempel se över möjligheterna att söka stipendier, och förenkla de byråkratiska processerna kring visumansökningar mm.