I måndags träffade jag (Eva) företrädare för projektet “Humanistiska teatern” som planeras att uppföras vid Engelska parken. Projektledare Margareta Öberg berättade om vad som är på gång just nu och hur projektet framskrider. Torsten Svensson, tf vicerektor för Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, deltog i mötet, liksom Bo Eklöf som engagerat sig för humanistiska teatern under ett antal år.

Eva Åkesson och Bo Eklöf.
Eva Åkesson och Bo Eklöf.

Det är positivt att se ett sådant engagemang, särskilt genom professor Margaretha Fahlgren som drivit projektet från start. Jag fick vid måndagens möte personligen tacka Bo och några av de som träget arbetat för att Humanistiska teatern ska bli verklighet.

Läs mer om projektet på webben, och tveka inte att höra av dig om du vill engagera dig!

I veckan hade konsistoriet sitt vårinternat. Detta är ett tillfälle då vi kan fördjupa oss i vissa frågor. Inga beslutsärenden var på dagordningen utan vi får tillfälle till längre diskussion om vissa frågor. Teman var pedagogiska trender,  autonomiprocessen, forskningsfinansiering och rapport från arbetet med att återskapa en framgångsrik ledning – gå  gärna in på medarbetarportalen för att läsa en mer om detta.

Eva var tillsammans med Ann Fust och Kerstin Jacobsson på budgetdialog  i morse på utbildningsdepartementet. Samtalet och diskussionen utgick från det budgetunderlag som vi arbetar fram gemensamt i Ledningsrådet tidigare i år. Som ni säkert redan har uppmärksammat  kommer Uppsala universitet att få utökat takbelopp för att utbilda fler lärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor från 2015 och framåt. Bra men det behövs även en ökning som inte är öronmärkt för specifika yrkesprogram. Antalet som skriver högskoleprovet brukar vara en indikator på kommande söktryck – och det har ökat kraftigt.

Vi önskar er alla en trevlig helg  – och njut av det vackra vårvädret!