Under tisdagen och onsdagen pågick en mängd besök på center och institutioner då en 13 personer stark delegation från Liverpool University besökte Uppsala universitet. Syftet med besöket var att knyta kontakter och skapa samarbeten universiteten emellan inom alla tänkbara områden. Under onsdagen gjordes en sammanfattning, och det visade sig att de planerade och pågående samarbetena var många. Som exempel kan nämnas staff exchange, delat utbildningsansvar för ett masterprogram, en mängd specifika forskningssamarbeten, Erasmusavtal för studentutbyte på masternivå, gemensam STINT-ansökan, inbjudna forskare som talare till kommande konferenser, studentutbyte under tiden för verksamhetsförlagd utbildning, utbyte av enstaka föreläsningar on-line och gemensam doktorandhandledning.

Under resten av veckan stannar tre från delegationen och ytterligare tre tillkommer för att vara med vid den sedan tidigare planerande konferensen om 18th century studies.

Universitetet i Liverpool är delägare i Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Kina. De största programmen på Xi’an Jiaotong-Liverpool återfinns inom ekonomi, matematik och datorvetenskap. Flertalet av studenterna gör delar av sina masterstudier i Liverpool och här finns eventuellt möjlighet för Uppsala universitet att erbjuda platser inom våra masterprogram då det börjar bli trångt i Liverpool. Troligtvis kommer det framöver en inbjudan från Liverpool University att åka med dem för ett studiebesök på Xi’an Jiaotong-Liverpool University i Kina.

Universitetet i Liverpool har även en filial i London nära Kings Cross vilken Uppsala universitet kan få hyra för kurser, konferenser med mera.