Helg igen och ytterligare en vecka som vi har lagt bakom oss. Våren fick kliva tillbaka en stund men kommer snart igen. I veckan har det varit möte med Huvudmannarådet, där frågan om infrastuktur tog en stor del av mötet. Vi kommer att ta ett större ansvar i denna fråga framöver. Nu ska varje lärosäte identifiera forskningsinfrastruktur som kan anses vara av nationellt intresse utifrån sitt eget frivilliga och planerade ansvar och styrkeområden. Föreslagen forskningsinfrastruktur kan vara befintlig, under uppbyggnad eller planerad. Joseph Nordgren har haft ett uppdrag av rektor att arbete med infrastrukturfrågan inom Uppsala universitet det senaste året och kommer leda arbetet att ta fram våra prioriteringar i samråd med våra vetenskapsområden. Den kartläggning som redan är gjord av Joseph under förra året är en självklar utgångspunkt.

Vidare så har utbildningsdepartementet haft kontakter med lärosätena och även med oss rörande nya platser inför 2015. Detta gäller framför allt fler platser på lärarutbildning, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Besked förväntar vi oss i början av nästa vecka.

Våra möten och samtal fortsätter, både enskilt och i grupp. Vi träffade ca 50 av våra prefekter i onsdags, nästa inplanerade prefektmöte är i höst den 15 oktober. Kommande vecka har vi bland annat institutionsbesök hos Fysik och astronomi.

Nu önskar vi er alla en trevlig helg!