I veckan blev det känt att tre framstående forskare vid Uppsala universitet tilldelats anslag genom Vetenskapsrådets nya satsning Rådsprofessorsprogrammet. Det är materialfysikern Olle Eriksson, genomforskaren Kerstin Lindblad-Toh och evolutionsbiologen Hans Ellegren som får anslag på 5 miljoner kronor per år under tio år. Syftet med satsningen är att ge de mest framstående forskarna i Sverige möjlighet att koncentrera sig på sin forskning. De ska få förutsättningar att planera långsiktigt och ta risker – och åstadkomma nyskapande forskningsresultat. Det är glädjande att Uppsala universitet tar hem hela tre av de totalt nio anslagen i den här speciella satsningen.

Vi har även gästats av en annan framstående forskare, nämligen Robert Cardiff som gav årets Göran Gustafsson-föreläsning i torsdags. Det var en välbesökt föreläsning under temat ”Redesigning the Foundations for Clinical Research.”


I torsdags kom det även besked om regeringens nya satsning på högre utbildning. Högskolan ska byggas ut med 10 000 platser, där huvuddelen av de nya platserna kommer att läggas inom olika typer av lärarutbildningar. Utbyggnaden ska ske succesivt, och regeringen återkommer till hur fördelningen mellan de olika lärosätena kommer att se ut. Det är positivt att dimensioneringen av den högre utbildningen återigen är på agendan, men det hade varit ännu bättre om lärosätena själva fått bestämma över fördelningen av de nya platserna.

I veckan har vi också haft ett första mötet med det nya ledningsrådet. Tack till er som nu med kort varsel kliver in och tar ansvarfulla ledningsuppdrag fram till sommaren när de ordinarie vicerektorsvalen bli klara. Både Eva och Anders har haft flera enskilda samtal med dekaner och de som tillträtt som tillförordnade. Framöver kommer vi att fortsätta samtalen med olika grupperingar, vi träffar till exempel alla prefekter vid ett möte i nästa vecka.