Den här veckan har det arbetats intensivt inom vetenskapsområdena med att tillsätta nya temporära ledningar som kan fungera fram till sommaren, när de ordinarie vicerektorsval som pågår ute på områdena blir klara. Ordförandena i respektive vetenskapsområdes redan utsedda elektorsförsamlingar och valberedningar har ansvarat för arbetet med att finna kandidater. Idag har vi kunnat utse områdesledningar för två av vetenskapsområdena.

Göran Magnusson, seniorprofessor i virologi, blir t f vicerektor och ordförande i områdesnämnden för medicin och farmaci, medan Lennart Dencker, seniorprofessor i toxikologi, blir vice ordförande.

För humaniora och samhällsvetenskap tillträder Torsten Svensson, professor i statsvetenskap, och Caroline Liberg, professor i utbildningsvetenskap, motsvarande poster.

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap diskuteras fortfarande hur ledningen skall organiseras under våren. Ställföreträdande vicerektor Helena Danielsson representerar tills vidare området i ledningsrådet.

Detta betyder att ledningsrådet åter är komplett och att vi redan nästa vecka kan komma igång med de många viktiga frågor som ligger framför oss. Vi hälsa de nya innehavarna av dessa uppdrag varmt välkomna och ser fram emot ett gott samarbete under våren.

Veckan har innehållit en hel del andra saker också. I tisdags presenterades ett nytt samarbete – Vägen till ett kemikaliesmart Uppsala – där Uppsala universitet är en av flera parter. Syftet är att öka medvetenheten om kemikaliers påverkan på människor och miljö. Ett 20-tal personer från Uppsala, bland dessa rektor och prorektor, hade fått blodet analyserat och resultaten presenterades på seminariet. Vi hade alla en hel del gifter i vårt blod, men det var skönt att höra att värdena låg under genomsnittet för vår ålder. Frågorna om kemikalier i vår miljö är komplexa och angelägna. Det är viktigt att de senaste rönen får ligga till grund för beslut på olika nivåer i samhället.

Igår, torsdag, var Eva i Visby och Campus Gotland. På agendan stod presentation och samtal kring de spännande och nyskapande programmen i företagsekonomi, arkeologi, miljövetenskap och ledarskap som alla startar till hösten.

Hemma i Uppsala hade prorektor fullt upp med att svara på medias frågor om en ny rankinglista från Times Higher Education, som mäter universitets rykte i världen. Det blev stor uppmärksamhet kring att både Uppsala och Lund i denna lista halkat under hundrastrecket. Vi ska förstås inte vifta bort resultat från rankingar, men det är viktigt att komma ihåg att den ökande trängseln i toppen mer är en effekt av att många länder i Asien storsatsar på forskning och utbildning. Att andra blir bättre är inte detsamma som att vi blir sämre. Det viktiga är att vi fortsätter att fokusera på att ständigt utveckla och förbättra vår forskning, utbildning och samverkan.