I dag presenteras ny viktig forskning från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Det är den första rapporten från ett flerårigt forskningsprojekt om våldsutsatthet, där 10 000 kvinnor och 10 000 män har svarat på frågor om sina erfarenheter av sexuellt, fysiskt och psykiskt våld i barndomen, tonåren och vuxenlivet.
Studien ger en bild av kvinnors och mäns våldsutsatthet, och visar på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa senare i livet för både kvinnor och män. Forskningsprojektet drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) i samarbete med Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
Rapporten kommer senare under dagen att presenteras vid ett seminarium i riksdagen.
Läs hela studien här, och använd gärna #våldochhälsa om du vill kommentera eller läsa mer i sociala medier.