Uppsala universitets konsistorium hade vårterminens första möte idag. Som vanligt inledde jag med rektors rapport – hänt sedan sist. Varje gång jag förbereder den punkten häpnar jag över hur mycket som händer vid vårt universitet mellan konsistoriets möten. Det har varit nobelföreläsningar, vinterpromotion, reccemottagning, KIC-möte om Innolife i regionen, möte med senaten, UKÄ-utvärderingar, infrastrukturutredning, nya anslag, priser, nya donationer, uppmärksamhet i media etc. etc. Det är imponerande vilket arbete som bedrivs av studenter, lärare, forskare och andra anställda varje dag, året om.

Dagens möte fortsatte med årsredovisningen och budgetunderlaget. I budgetunderlaget presenterar vi för utbildningsdepartementet vad som är viktig framöver för Uppsala universitet. Gällande grundutbildningen lyfte vi bland annat fram att vi vill ha en ökad dimensionering, en fortsatt kvalitetsförstärkning och att de som vi ibland missvisande kallar ”små språken” (ofta stora världsspråken) ska omklassificeras så att vi kan upprätthålla undervisning av hög kvalitet och fortsätta vara ett brett universitet. Läs mer om årsredovisningen på webben.

Tråkigt att flera av de viktiga frågorna vid dagens möte inte fick den uppmärksamhet de förtjänar eftersom de överskuggades av det som togs upp under övrigt: Meningsskiljaktigheter i universitetsledningen. Jag fick tillfälle att presentera min bild av läget och vicerektorerna fick ge sin bild. Jag lyssnar, reflekterar och kommer att vid nästa möte få tillfälle att kommentera den framförda kritiken. Efter mötet var det en välbesökt presskonferens, då konsistoriets ordförande fick berätta om den fortsatta processen. Det var inte så mycket att säga eftersom det nu är ett pågående ärende för konsistoriet. Jag fick frågan av en journalist – Och hur mår rektor? Mitt uppriktiga svar var – Jag har mått bättre. Jag vill passa på att tacka för allt stöd och uppmuntran jag får via Facebook, mail, sms, twitter, blommor och brev. Stort tack till er alla, det värmer.
Eva Åkesson