Vid ledningsrådet i måndags fick vi en intressant genomgång av Teknats utbildningar, viktig information och en bra början på VP-processens strategiska diskussionen. Senare på dagen tog jag och prorektor emot Sydkoreas ambassadör Son Sung-hwan som besökte universitetet. Sydkorea är ett mycket intressant land där vi redan idag har många samarbeten, framför allt inom medicin. Vi samtalade om utvecklingsmöjligheter för samarbetet. Ambassadören visade bland annat stort intresse för vår skolforskning och för vårt framgångsrika innovationsarbete. Det är roligt att än en gång få berätta om universitetets satsning på AIMdays – ett koncept för att knyta samma företag och forskare som rönt stort intresse i både Sverige och i flera andra länder. Det är lätt att känna sig stolt när det finns så många framstående verksamheter att berätta om. På eftermiddagen besökte ambassadören SciLifeLab där professor Ulf Landegren och Olga Vinnere Pettersson från Uppsala Genome Center presenterade verksamheten.

Idag har jag haft nöjet att vara med på Rådet för lika villkor som berättade om sitt viktiga och spännande arbete. Jag ska också delta en stund i ett seminarium om nationella infrastrukturer, som vi arrangerar i Blåsenhus.

Resten av dagen förbereder jag morgondagens konsistorium med många viktiga punkter på dagordningen. Jag ser fram emot att presentera en mycket positiv årsredovisning för 2013. Uppsala universitet fortsätter att växa och utvecklas positivt. Under förra året ökade omsättningen med 400 miljoner kronor och antalet studenter som vill läsa hos oss är större än någonsin. Vi gläds också särskilt åt att satsningen på ökad forskningsfinansiering fått tydligt genomslag. I förordet till årsredovisningen berättar jag mer om framgångarna och de strategiska frågor som engagerat oss under året.

Det skrivs mycket i media just nu om den förtroendekris som råder i universitetsledningen. Jag har valt att inte kommentera alla utspel även om en hel del av dem gör mig illa berörd. Det är en allvarlig situation för Uppsala universitet och jobbigt för både mig och andra. Det är bra för universitet att denna situation nu reds ut av konsistoriet på ett, som jag hoppas och tror, konstruktivt och ansvarfullt sätt.