Uppsala universitet har haft flera viktiga framgångar de senaste dagarna, som berättar om att vi är ett internationellt ledande forskningsuniversitet som bidrar till en bättre värld.

En av de stora globala utmaningarna är den ökande antibiotikaresistensens konsekvenser. Uppsala universitet blir nu ledande part i ett unikt Europeisk jätteprojekt som bygger på samarbete mellan akademi, läkemedels- och bioteknikindustri. Målet är ta fram de nya läkemedel som behövs för att kunna hantera infektionssjukdomar i framtiden. Det sexåriga projektet heter ENABLE (European Gram Negative Antibacterial Engine), det finansieras av IMI (Innovative Medicines Initiative) och omfattar drygt 750 miljoner kronor. I konsortiet ingår 32 parter och en betydande del av verksamheten kommer att finnas i Uppsala.

En annan stor nyhet på forskningsfronten är den som presenterades i tidskriften Nature i onsdags. Det är ett svenskt-franskt forskarteam som presenterar en serie fossil som kan berätta för oss om ansiktets och käkarnas uppkomst. Det är hisnande. Genom att använda den 410 miljoner år gamla pansarfisken Romundina, dokumenteras den stegvisa framväxten av ansiktet under evolutionen. Läs mer om detta på www.uu.se/nyheter

Det är också väldigt roligt att Uppsala universitet har ett förnyat avtal med International Science Program (ISP) vilket möjliggör att vi kan fortsätta vårt framgångsrika samarbete bland annat i Afrika med att bygga upp starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Dessutom vill vi till sist rikta ett stort tack till gruppen som under Coco Noréns och Göran Magnussons ledning arbetat fram det reviderade förslaget till mål och strategier. Det blir en av många spännande punkter på konsistoriets dagordning på torsdag i nästa vecka.