Igår blev det offentligt att det framförts kritik och avgångskrav mot mig som rektor. Jag tar kritiken på stort allvar och försöker samtidigt hantera den uppkomna situationen så ansvarsfullt och lugnt som möjligt. Frågan ligger nu på konsistoriets bord och vår styrelse kommer att hantera den med universitetets bästa för ögonen.

Det är viktigt att det är högt i tak och lätt att framföra kritik vid ett universitet som vårt. Öppna diskussioner och olika åsikter som bryts mot varandra är kvalitetsdrivande och utvecklande i alla organisationer.

Det är jobbigt att få kritik. För en organisation men också för en person. Ifrågasättande innebär att man behöver definiera sig. Bli tydligare. Lyssna, värdera, analysera. Samtidigt värmer förtroendet från studenterna och de många kolleger och medarbetare som hör av sig med stöd och uppmuntran.

Medan ledningskrisen upptar media och oss som är direkt berörda har utbildning och forskning pågått som vanligt. Precis som det ska vara. Tisdag-onsdag hade akademiska senaten internat med spännande och intressanta diskussioner om behovet av en konstitution för Uppsala universitet, där vi skulle fastslå vad som är vår samhällsroll, våra grundvärden och principerna för hur vi styr vår verksamhet. Andra frågor handlade om kvalitetsansvar och hur vad som bygger upp kreativa forsknings- och utbildningsmiljöer. Under rektors dialog diskuterades behovet av etiska riktlinjer i Uppsala universitets internationella arbete.

Eva Åkesson