Inledningen av veckan har präglats av möten med representanter från Matariki-nätverket. Nätverket består av de sju universiteten i Dartmouth, Durham, Queen´s, Otago, Tübingen, Western Australia och Uppsala. Mottot är ”Partnering for a better world”, och arbetet innefattar utbyten för studenter, forskare, personal och lärare, benchmarking, samhällsansvar, aktiviteter inom kultur och idrott, gemensamma utbildningsprogram, med mera.

Matariki ska bland annat fungera som ”kritiska vänner”. Vi har till exempel använt oss av experter från nätverket i samband med utvärderinga av KrUUt-projektet (Kreativ utbildningsutveckling vid Uppsala universitet). I nätverket jobbar vi även med att ta fram så kallade ”best practicies” och utbyter erfarenheter kring olika frågor. I Australien och Nya Zeeland har man till exempel stor erfarenhet av studentrekrytering i Asien, där vi har mycket att lära. Vi har å andra sidan kunskaper om hur man arbetar i Afrika genom vårt SANORD-samarbete, som vi kan dela med oss av.

Ett annat viktigt område är främjande av forskning och innovation.  Varje medlem är ansvarig för ett forskningstema, där fokus ligger på interaktion och samarbete. Uppsala universitets forskningstema är freds- och konfliktforskning, och inom ramen för arbetet organiserades förra året en workshop här i Uppsala. De övriga forskningstemana är Cyber Security (Dartmouth), Disaster Resilience (Durham), Energy, Resource and Environment (Queen’s), Brain and Mind (Otago), Quantum Sciences (Tubingen), Medieval and Early Modern Thought and Effect, Digital support for the Social Sciences and Humanities (University of Western Australia).

Veckans möte i Uppsala leddes av ordförande Chris Higgins från Durham University, och vi har bland annat diskuterat de möjligheter som Horizon 2020 och Erasmus+ innebär. Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som löper under perioden 2014-2020 med en total budget på runt 80 miljarder euro. Erasmus+ är EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott som också startar i år.

Från Uppsala universitets håll presenterades utlysningen av medel för Matariki Fellows. Syftet med programmet är att skapa möjligheter för seniora forskare att erhålla medel för att lägga en forskningsvistelse vid ett annat Matariki-universitet. Slutmålet är att utöka antalet forskningskontakter och internationella samarbeten. Läs mer och ansök via länken som öppnar i veckan.

Vi hade även givande diskussioner om bland annat samarbeten kring alumnaktiviteter. Det har varit ett intressant möte som jag hoppas ska mynna ut i flera konkreta projekt. Aktiva nätverk är en viktig komponent i vårt arbete för en ökad internationalisering, och vi har mycket att lära av varandra.