Idag träffades Uppsala universitets vänner i samband med att den nya terminen är på väg att starta upp. Vi var 36 personer som samlades till lunch där vi presenterade de viktigaste händelserna vid universitetet under 2013 samt vad som är på gång under 2014.

Uppskattat tacktal av prof. emer. Sten-Magnus Aquilonius.

Uppskattat tacktal av prof. emer. Sten-Magnus Aquilonius.

Dessutom delade vi den glada nyheten att Uppsala universitets vänner idag instiftat ett stipendium för en internationell mastersstudent från länder utanför EU, så kallade tredjeländer. Det är viktigt för Uppsala universitet att fler tredjelandsstudenter kommer till hit och att vi utvecklar långsiktiga relationer till dem när de blir alumner och återvänder till sina hemländer. Uppsala universitets vänners initiativ är därför mycket välkommet.

Därefter fick vi lyssna till spännande forskningspresentationer från Beáta Megyesi, universitetslektor i datorlingvistik vid Institutionen för lingvistik och filologi, professor Richard Brenner, Institutionen för fysik och astronomi, professor Marie Carlson, överläkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Deras dragningar var mycket uppskattade!

Det känns roligt att Uppsala universitets vänner fortsätter att växa. Deras engagemang och stöd betyder mycket för universitetet. Läs gärna mer om Uppsala universitets vänner och bli medlem.

Universitetslektor Beáta Megyesi berättar om hur de knäckte en lingvistisk kod från 1700-talet.

Universitetslektor Beáta Megyesi berättar om hur de knäckte en lingvistisk kod från 1700-talet.