Idag har årets Nobelpristagare i medicin och kemi besökt Uppsala universitet. Medicinpristagarna, Thomas Südhof, Randy Schekman och James Rothman, höll välbesökta föreläsningar på BMC medan två av kemipristagarna, Arieh Warshel och Michael Levitt, föreläste i universitetsaulan, iförda röda universitetsslipsar, som de mottagit vid tidigare besök (se bild nedan). Lars Peter Hansen, en av ekonomipristagarna, blev tyvärr tvungen att ställa in på grund av sjukdom.

Pristagarna träffade Eva innan föreläsningarna, och de hann även med en lunch på Uppsala slott innan det var dags att åka tillbaka till Stockholm för det fortsatta programmet.

Årets fredspristagare, organisationen OPCW, representerades av Attila Zimonyi, strategiskt ansvarig på OPCW. Han är på besök i Uppsala med anledning av Conference Henri Lafontaine, en konferens som annordans av Uppsala universitet och Wallonia Bruxelles International nu i dagarna.

Det är en mångårig tradition att bjuda in Nobelpristagarna till Uppsala i samband med Nobelfestligheterna i Stockholm, och det är glädjande att de har möjliget att komma hit och både möta och inspirera våra studenter och forskare.

Översta raden från vänster: Randy Schekman, James Rothman, Attila Zimonyi. Nedersta raden från vänster: Michael Levitt, Eva Åkesson, Arieh Warshel. Foto: Mikael Wallerstedt.

Översta raden från vänster: Randy Schekman, James Rothman, Thomas Südhof, Attila Zimonyi.
Nedersta raden från vänster: Michael Levitt, Eva Åkesson, Arieh Warshel.
Foto: Mikael Wallerstedt.

 Se nobelföreläsningarna på UU Play.