Igår träffade jag (Eva) vinnarna i den internationella tävlingen Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists. De besökte Uppsala och Rudbecklaboratoriet under dagen och deltog i ett vetenskapligt program med föreläsningar, för att sedan åka vidare till prisceremonin på Grand Hôtel i Stockholm.

Science & SciLifeLab Prize for Young Scientists
Foto: Mikael Wallerstedt.

Det är SciLifeLab som tillsammans med tidskriften Science för första gången anordnar tävlingen, som riktar sig till unga forskare över hela världen som är i början av sin karriär. Vinnaren får 25 000 USD och pristagaren publiceras i tidningen Science.

Årets vinnare, Daniel G. Streicker från USA, får priset för sin forskning på virusinfektioner hos fladdermöss som visar hur smittsamma sjukdomar kan hoppa mellan olika arter.

Övriga pristagare 2013 är Gabriel Victora, USA, Weizhe Hong, Kina och Dominic Schmidt, Tyskland.

Fr v. Daniel G. Streicker, Dominic Schmidt, Weizhe Hong och Gabriel Victora. Foto: Mikael Wallerstedt.

Det är viktigt att vi lyfter fram just unga framgångsrika forskare och deras insatser, inte minst för att inspirera och uppmuntra forskare världen över till fortsatta resultat.