SANORD -Southern African- Nordic Centre, är ett universitetsnätverk som grundades 2007. Medlemmar är universitet i Norden och södra Afrika. Uppsala universitet var ett av de åtta universitet som bildade nätverket, och nu har antalet medlemsuniversitet stigit till en bit över 40 vilket visar på attraktivitet och livskraft.  Nätverkets målsättning är att främja samarbeten mellan Norden och södra Afrika, och hjälpa medlemsuniversiteten att möta globala och lokala behov. SANORD har ett gemensamt möte (Council) en gång om året, vartannat år i syd och vartannat år i nord. I samband med mötet hålls en konferens, alternativt ett symposium, och jag (Eva) ingår sedan ett år tillbaka i styrelsen.

I år var det University of Malawi som stod för värdskapet för årets konferens med temat: “Contributions of universities towards attaining the Millennium development goals”. Jag var inbjuden att ge en keynote under konferensens första dag med titeln: ”Strategic Management and Higher Education Financing”.

Dag två hade Maria-Teresa Bejarano, Peter Sundin och Sten Hagberg presentationer under den gemensamma rubriken “Does Uppsala University make the world a better place?”. Efter deras lysande presentationer om “Antibiotica resistence – React”, “International science programme” samt “Forum for Africa studies” var det unisona svaret: Yes!

Peter Sundin, Sten Hagberg och Maria-Teresa Bejarano presenterar hur Uppsala universitet bidrar till en bättre värld.

 

När vi är ute och reser försöker vi använda tiden så väl som möjligt genom att diskutera avtal, samarbeten och andra frågor. Ofta arrangerar vi någon typ av alumnevent. Här i Malawi ordnade vi tillsammans med Lunds universitet en uppskattad mottagning för våra afrikanska samarbetspartners i måndags kväll. Tack till Ulrica Ouline och Erika Dabhilkar från internationella enheten som arrangerat och samordnat Uppsala universitets insatser. Nedan är några bilder från minglet.

SANORD ger oss en mötesplats för nya samarbeten och stärker de redan existerande med universitet i södra Afrika. Nästa möte för SANORD blir redan i juni och platsen ligger lite närmare oss, nämligen Karlstad. Temat för symposiet blir ”The impact of globalisation on the Southern Africa region and the Nordic region in a period of 10 years from now”. Nästkommande möte år 2015 i syd blir i Namibia, vidare år 2016 är det vår tur att välkomna våra vänner inom SANORD till Uppsala universitet.

Nu är jag på väg hem från Malawi och Uganda, fylld av intryck och stärkt i min övertygelse att våra internationella samarbeten hjälper oss att bidra till en bättre värld.