Rektors dialog med senatorerna hade rubriken Autonomi 2.0. Nu när universitets svar på remissen rörande högskolestiftelser är inskickad är det viktigt att diskussionen inte stannar av utan förblir levande. I en debattartikel i UNT tillsammans med rektorerna för KI, SU, KTH och SLU ställde vi krav på att göra ett rejält omtag och

  • att flera väl genomlysta alternativ ställs mot varandra och konsekvensanalyseras
  • att landets lärosäten aktivt deltar i processen
  • att det slutliga förslaget får en bred politisk förankring

Vi anser att det är viktigt att vi har diskussioner kring ökad autonomi, vitaliserad kollegialitet, stärkt akademiskt ledarskap och vidgat deltagande. Frågorna som vi ville lyfta för dialog under mötet med senatorerna var:

  • “Grundlagsskyddad” konstitution (stadga, charter): vad skulle den innehålla, hur “trög” skulle den vara?
  • Maktdelningsfrågor, mandat, arbetsdelning
  • Värna universitetstanken och skapa utvecklingsmöjlighet
  • Vem/vilka ska ytterst representera “universitetet”?

Diskussionen övergick i ett samtal med arbetsgruppen som håller på med revideringen av Mål och strategier. Flera röster hördes som ville ha tydligare, vassare och mer utmananande mål för framtiden.

Högskoleremissen och autonomifrågan var också uppe då Eva träffade länets riksdagsledamöter i Stockholm tidigare i veckan. Då togs även dimensionering av grundutbildning, visum och migrationsregler, forskningsfinansiering och kvalitetsutvärdering upp. Viktiga frågor som vi fortsatt kommer att diskutera i olika fora, bland annat nästa vecka på dekaninternatet blir det autonomi och kvalité som får dominera dagordningen och samtalen.

Och har ni sett att vi har en ny webb? Kolla in www.uu.se!