Det årliga rektorsmötet inom U4 söndag-måndag innebär en fin möjlighet att stärka kontakterna mellan rektorerna inom detta nu fem år gamla nätverk. Sibrand Poppema (rektor i Groningen) är numera veteranen i gruppen, Ulrike Beisiegel (Göttingen) och jag (Eva) är med i detta sammanhang sedan ett par år medan Anne De Paepe (Ghent) tillträdde som rektor nu i höst, och var med för första gången.

Rektorsmötena sammanfaller också med en större U4-konferens där de flesta personer som är inblandade i gemensamma aktiviteter deltar, så den samlade Uppsala-delegationen bestod av ett tiotal personer, inklusive de tre vicerektorerna.

Vi fick rapporter från de olika ämnesklustren, där inte minst humanisterna och medicinarna lyckats få igång betydande gemensamma verksamheter. Även de så kallade horisontella aktiviteterna avrapporterades. Det gemensamma ledarskapsprogrammet har blivit en stor framgång; det är den bild vi fått av Uppsala-deltagarna och den bekräftas från övriga lärosätena. Också de återkommande kurserna kring att undervisa i det internationella klassrummet har fungerat bra.

Samarbetspotential finns inom fler områden. Förutom de möjligheter som öppnas med Erasmus+ och Horizon 2020, finns utrymme för samverkan runt alumnevent och andra internationella aktiviteter.