Under måndag och tisdag har  Swedish Excellence Seminar pågått i Sao Paulo, detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet,  Högskolan Halmstad och Uppsala universitet. Flera av våra forskare har gett föredrag: Johan Rönnelid, Olle Eriksson, Carlos Moyses Araujo, Bryndis Birnir, Janaine Goncalves och Leif Kirsebom.

Kick-off möte för den svenska delegationen inför Swedish Excellence Seminar.

Samtidigt har  Science Without Borders aktiviteter där åtta svenska universitet och högskolor gör en gemensam roadshow och besöker olika universitet i Brasilien. Jag tycker det suveränt att svenska lärosäten  samverkar internationellt och vill gärna se mer av detta i framtiden. Vi har haft flera samtal med företrädare för olika universitet och finansiärer som kommer att leda till ökat samarbete i framtiden.

Samverkan i Brasilien.

Som om det inte var nog så pågår IVA:s resa i Brasilien, kallad RTM, Royal Technology Mission. Vi sammanstrålade i måndags vid invigningen av   utställningen ”The Nobel Prize: Ideas changing the world” . Några bilder ur vimlet.

 

 

Dela denna bloggpost