Under måndag och tisdag har  Swedish Excellence Seminar pågått i Sao Paulo, detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet,  Högskolan Halmstad och Uppsala universitet. Flera av våra forskare har gett föredrag: Johan Rönnelid, Olle Eriksson, Carlos Moyses Araujo, Bryndis Birnir, Janaine Goncalves och Leif Kirsebom.

Samtidigt har  Science Without Borders aktiviteter där åtta svenska universitet och högskolor gör en gemensam roadshow och besöker olika universitet i Brasilien. Jag tycker det suveränt att svenska lärosäten  samverkar internationellt och vill gärna se mer av detta i framtiden. Vi har haft flera samtal med företrädare för olika universitet och finansiärer som kommer att leda till ökat samarbete i framtiden.

Som om det inte var nog så pågår IVA:s resa i Brasilien, kallad RTM, Royal Technology Mission. Vi sammanstrålade i måndags vid invigningen av   utställningen ”The Nobel Prize: Ideas changing the world” . Några bilder ur vimlet.