Under förmiddagen deltog vi i öppnandet av vandringsutställningen ”Innovative Sweden” som kommer att visas på EHWA-universitetet under tre veckor. Ambassadör Lars Danielsson och Annika Rembe från Svenska institutet, som producerat utställningen, inledde. Vidare deltog ett antal av de företag som medverkar i utställningen med sina innovationer.

Därefter bar det av till möten med representanter för Hallym University. Först lunch med Chairman Dai-Won Yoon, President Hae-Ran Lee samt Executive Vice President Yong-Sun Kim. Hallym University och Uppsala universitet har ju sedan flera år ett fint samarbete, med återkommande medicinska symposier. Potential finns att bredda samarbetet till fler områden och att inkludera studentutbyten.

Sedan snabbvisning av det  helt nybyggda, sjätte och senaste, av de sjukhus som ägs av Hallym-stiftelsen. Till sist besök på Hallym University Medical Centre. På köpet fick vi genom bilfönstret se en hel del av Seoul – i strålande höstsol.

På kvällen mottagning i ambassadörens resdiens med svensk-koreansk “triple helix” (näringsliv, akademi, politik) i god blandning och hög stämning.