Efter några få timmar på koreansk mark arrangerade vi under söndagskvällen en alumnträff i Seoul. Nära tjugu alumner slöt upp, några hade rest särskilt från andra delar av Sydkorea. Här fanns allt från professorn i nordiska språk Kwang-Soo Pyun som kom till Uppsala första gången 1968, till masterstudenten i Public Health Min-Hyun Maeng som återvände från Uppsala i somras. Su-Young Park, som läste masterprogrammet Roads to Democracy vid Historiska institutionen, är nu författare och har bland annat skrivit en bok om sina upplevelser av Uppsala och Sverige, som överlämnades till prorektor.

Oskar Pettersson, Thomas Fredengren och jag (Anders) lämnade kvällens träff uppfyllda av känslan att Uppsala lämnat starka och positiva intryck hos de som studerat, doktorerat eller varit post-doc hos oss, men även att alumngruppen som sådan är en fantastisk till gång för Uppsala universitet, som ambassadörer och som kontaktyta. Det är också intressant att Sverige-intresset i Sydkorea är så betydande. Bara vid Hankuk University of Foregin Studies antas 30 studenter varje år till ett flerårigt program i svenska. Det var också frapperande att många av alumnerna talade utmärkt svenska.

Mer Korea-kontakter. På flyget till Seoul stötte vi ihop med Börje Johansson, seniorprofessor i fysik vid Uppsala universitet och KTH. Han är en av huvudtalarna på Inter-Academy Seoul Science Forum 2013, en stor tvärvetenskaplig kongress som spänner över fysik, kemi och livsvetenskaper, arrangerad av KAST (Korean Academy of Science and Technology). Detta år uppmärksammas särskilt temat ”Women in Science” vilket på många sätt är symptomatiskt. Kvinnors ställning i högre utbildning och forskning, liksom i näringsliv och samhället i stort, är en aktuell och viktig fråga i Sydkorea.