Sista områdesdialogen klarades av i fredags och det var med Medfarm. Vi har nu som rutin att vi besöker vetenskapsområdena under höstterminen för att diskutera verksamhetens utveckling och områdenas/fakulteternas mera långsiktiga strategier för framtiden. Vilka utmaningar står de inför och hur kan dessa mötas gemensamt och på områdes-/fakultetsnivå? Vilka former behövs för att på bästa sätt utnyttja styrkan i det breda internationella forskningsuniversitet? Utvecklingen avseende volym och kvalitet inom utbildning och forskning har varit självklara teman i samtalen, liksom internationalisering och kompetensförsörjning.

Dialogerna strukturerades utifrån följande frågeställningar:

  • Hur hanteras de strategiska satsningarna i universitetets verksamhetsplan för 2014 på områdes-/fakultetsnivå?
  • Vilka strategiska frågor behöver lyftas i arbetet med universitetets verksamhetsplan för 2015?
  • Vad ska framföras till regeringen i budgetunderlaget för 2015-2017?
  • Hur arbetar vetenskapsområdet med sin organisation som medel för verksamhetsutveckling?

På detta sätt är vi mer förberedda inför diskussioner på nationell nivå, vi har god framförhållning till nästa verksamhetsplan och budgetunderlaget blir väl förberett och förankrat. Vi får också upp mer långsiktiga och strategiska frågor i ett tidigare skede. Universitetsledningen får också inblick i områdenas prioriteringar och kan stödja en positiv utveckling på ett bättre sätt.

Nu är det lördag och jag (Eva) har just ankommit till Sao Paulo, Brasilien. Jag är här tillsammans med några av våra framstående forskare som ska delta i STINT Swedish Excellence Seminar, detta är ett samarrangemang mellan Lunds universitet, KTH, Linköpings universitet,  Högskolan Halmstad och Uppsala universitet. I samma veva kommer vi att vara med vid öppnandet av utställningen ”The Nobel Prize: Ideas changing the world” som invigs av kung Carl XVI Gustaf på måndag.

Som ni ser av föregående blogginlägg så är Anders på väg till Sydkorea, ni kan förvänta er internationella rapporteringar här på bloggen från olika delar av världen de närmsta dagarna.

Ha en trevlig helg!

Delar av Uppsaladelegationen på plats
Kay Svensson, Johan Rönnelid, Leif Kirsebom, Bryndis Birnir