Uppsala universitets vice-rektor för Medicin och Farmaci, professor Britt Skogseid inledningstalar och föreläsningarna modereras av seniorprofessor Bengt Westermark, som tidigare bland annat har varit ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd

Dela denna bloggpost