Edinburghs rektor, professor Sir Timothy O’Shea, besökte Uppsalauniversitet i veckan. Han gav ett föredrag med titeln ”In 2020 Online Delivery will Dominate Higher Education”.  Det blev mycket livliga diskussioner kring MOOCs och framtidens utbildning. Ni som läser bloggen regelbundet vet att rektors ledningsråd besökte Edinburgh University i våras. Våra universitet har mycket gemensamt och vi har för avsikt att både bredda och fördjupa samarbetet.

Ledningen har träffat SLUs motsvarighet. Det gör vi regelbundet för att gå igenom befintliga samarbeten med också för att se vilka nya områden där vi kan utvidga vårt samarbete. Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet fick en stor donation i veckan på drygt 30 miljoner kronor fördelat på fem år av Beijerstiftelsen som vi är mycket tacksamma för.

Idag kommer representanter för TICA på besök.  TICA (Thailand International Development Cooperation Agency) motsvarar Sida i Sverige och finansierar Thailand Research Fund vars Royal Golden Jubilee PhD Programme hanterar tusentals thailändska studenter som doktorerar utomlands, bland annat vid Uppsala Universitet.

Förra veckan fick jag ett mail från historiska institutionen, som haft besök av en före detta utbytesstudent, Craig Kelly, och hand far, Graeme Kelly. De gör något de kallar ”Journey for Jane”, en resa för att hedra sin syster/dotter som gick bort under tragiska omständigheter hösten 2011. Syftet med resan är att stödja en organisation som använder konst och konstnärlig verksamhet som rehabilitering för familjer som blivit utsatta för samma typ av traumatiska händelser som familjen upplevt. På historiska institutionen har man gjort en privat insamling för ändamålet, och kommer även att starta en blogg. Läs mer om Jouney for Jane och deras projekt.

På senaste tiden har vi i UNT kunnat läsa om några lantbrukares missnöje över Akademiförvaltningen. I intervju utlovade jag att ta upp frågan i styrelsen och det gjordes denna vecka. Först vill jag säga att styrelsen tar den framförda kritiken på stort allvar – även om allt har gått rätt till och det inte är fråga om några regelbrott. Att det finns kritik och missnöje är anledning nog för styrelsen att gå igenom ärendena grundligt. Det gjordes på mötet. Vi fick en ingående genomgång av hur Akademiförvaltningen arbetat för att komma fram till konstruktiva lösningar i de olika fallen. Även strategin inom jordförvaltningen togs upp.

Det var intressant och klargörande att få en beskrivning av verksamheten från 50-talet och framåt. Arean har ökat ytterst marginellt inom länet, men markerna är mer samlade. Det är en bild av den rationalisering som skett överlag inom lantbruket i Sverige med allt färre men större gårdar. Fler fokuserar på växtodling, vilket kräver större arealer för att bära sig, medan färre har inriktning på mjölkproduktion. Den totala jordbruksarealen är i stort sett densamma idag som på 50-talet (14 900 ha år 1954 att jämföra med 14 299 ha år 2013). Inom länet är innehavet 7786 ha idag, mot 6454 ha år 1954.

Uppsala universitet har ett ansvar gentemot våra donatorer. Som rektor vid Uppsala universitet är jag angelägen om att medlen förvaltas så bra som möjligt enligt donators önskan. Akademiförvaltningens uppdrag är att göra just detta inom ramen för alla gällande regelverk.  Till det hör att sprida riskerna med fördelning inom finans, fastigheter, jord och skog. Vi kommer i styrelsen att följa upp och hålla oss informerade om relationerna framöver.