Idag träffades Uppsala universitets konsistorium för höstens första möte. För några medlemmar var detta premiär och vi vill särskilt hälsa dem välkomna.  Konsistoriet har en viktig roll vid universitetet och för utvecklingen av vårt universitet. Ledamötena är en blandning av externa ledamöter med erfarenheter från olika samhällssektorer, studenter, doktorander, lärare och fackliga företrädare. Konsistoriets ordförande är Carola Lemne.

Eva inleder alltid med rektors rapport – en exposé av vad som hänt sedan vi träffades sist. Att få  formulera  ger möjlighet att reflektera över allt som hänt och vi blir alltid lika imponerad av att det är så mycket som händer mellan två konsistoriemöten vid vårt Uppsala universitet.

På dagens agenda fanns inte många beslutspunkter, däremot flera informationspunkter.  Vi fick bra presentationer och föredragningar om halvårsrapporten, antagningsläget, arbetet med intern styrning och kontroll, remissen Högskolestiftelse samt om arbetet med att revidera mål och strategier. Idag fick konsistoriet tid att diskutera och vi fick möjlighet att hämta viktiga synpunkter från ledamötena som kommer till nytta i vår vardag och för att underlagen till de beslut som ska fattas framöver.

Arbetet med remissen “Högskolestiftelser – en ny verksamhetsform för ökad frihet” väckte redan idag en engagerad diskussion – och den kommer att fortsätta, i konsistoriet, bland kollegor, studenter på institutioner, inom universitetetet men också på andra håll. Det kommer att bli en spännande höst.