Debatt är bra och problem ska uppmärksammas, men kvaliteten i samtalet ökar om vi kan vara överens om den empiriska utgångspunkten. Uppsala universitet har i två olika frågor senaste tiden pekats ut som ”sämst i klassen”: tidsbegränsade anställningar och internationella studenter.

Enligt vår egen personalstatistik har 9 % av våra lärare tidsbegränsade anställningar, när vi har tagit hänsyn till gästlärare och adjungeringar som ska vara tidsbegränsade.  Det är knappast någon uppseendeväckande nivå, men vi kommer ändå att göra en kartläggning över tidsbegränsade anställningar för lärare, forskare och administrativ personal för att se hur och var tidsbegränsade anställningar används. Debattartikel och vårt svar.

En annan viktig debatt i veckan har handlat om internationella studenter. När Sverige införde studieavgifter försvann i ett slag en stor del av de utomeuropeiska studenterna, i Uppsala liksom i landet i stort om än snarast något mindre här än vid andra lärosäten. Sedan dess sker en långsam återhämtning. Vi gläds åt att denna hösttermin kunna välkomna fler – inte färre – utomeuropeiska studenter till Uppsala universitet, även om de fortfarande inte är så många som vi önskar. Vi instämmer helhjärtat i att det behövs krafttag från flera parter för att Sverige ska vara en attraktiv studiedestination internationellt. Debattartikel och vårt svar.

I måndags välkomnades studenterna på Campus Gotland av rektorsrådet Olle Jansson och Rindis ordförande Felix Thålin, och under veckan har ”lamningen” pågått. I fredags undertecknade Eva tillsammans med Åke Svensson en avsiktsförklaring om samverkan mellan Region Gotland och Uppsala universitet. Eva passade på att kika in i några föreläsningssalar och fick se hur föreläsningar sänds via videolänk till Gotland och studenterna på Gotland interagerar med föreläsaren i Uppsala. Och nästa vecka kan det vara på andra hållet, att föresläsningen sänds från Gotland.

I torsdags besökte vi Institutionen för freds- och konfliktforskning. Vi fick en spännande presentation av en expansiv, dynamisk, forskningsintensiv och internationellt orienterad miljö. När vi sedan diskuterade utvecklingsmöjligheter och -hinder fick vi ett antal medskick som i flertalet fall hade att göra just med internationaliseringen: Asien utgör en stor potential när det gäller fundraising, utomeuropeiska avgiftsstudenter (inte minst stipendiaterna via institutionens s.k. Rotary Peace Centre) behöver få antagningsbesked mycket tidigare än de kan få i dagens ordning, vår terminsindelning där höstterminen löper in i januari skapar problem vid internationella utbyten, det är svårt att teckna försäkringar för lokalanställda i utlandet, internationell lärarrekrytering försvåras av att våra anställningsprocesser tar för lång tid och att institutionerna tilldelas en så begränsad roll.