Det börjar märkas att terminsstarten närmar sig här i Uppsala. Fler och fler studenter kommer tillbaka efter sommaruppehållet. Några “gamla” studenter gör resttentor och förbereder sig för terminen. Andra “helt nya” kommer hit för att bekanta sig med sin nya hemstad, hitta sin nation och finna sig till rätta. För många av våra nya studenter är det tyvärr bostadsfrågan som kommer att prägla den första tiden i Uppsala.

För att lösa den akuta situationen för våra studenter behöver vi alla hjälpa till så att de kan känna sig hemma både i stad och med sina studier så snart som möjligt. Även ett tillfälligt boende under någon eller några veckor kan vara till stor hjälp, och ge våra nya studenter en bra start på sin tid i Uppsala. Gå in på Uppsala studentkårs webbplats http://www.studentboet.se/

Det är sedan länge känt att det saknas studentbostäder i Uppsala, framför allt i början av terminen. Därför är det tillfredsställande att se att det är nybyggen på gång, på Artillerigatan kan man se nya mer än 200 nya studentlägenheter växa fram. Vi har ett gott samarbete med Uppsala kommun och andra aktörer i frågan, men det är tydligt att både byggtakten och utbudet av bostäder måste öka. Tills detta är gjort måste vi hjälpas åt att klara av den akuta bostadssituationen.  Vi vädjar till alla er som har ett extra rum eller annat boende över att hyra ut det till en student.

UNT skrev båda idag och igår om studenternas bostadssituation, och tidigare i våras skrev vi, tillsammans med SLU:s rektor och kommunstyrelsens ordförande, en debattartikel om bostadsfrågan som nyckel till Uppsalas tillväxt.

Under veckan som gått har det märks att universitetet är i full gång igen.  Veckorutinerna med rektorsledningsråd, rektors beslutsmöte och börjar åter fylla almanackan. Vi har haft ett intensivt och inspirerande internat med rektors ledningsråd. Ledningsrådet fick inledningsvis träffa konsistoriets nya ordförande Carola Lemne som bland annat berättade hur hon ser på universitetets roll och särskilt underströk behovet av samverkan, inom universitetet, mellan lärosäten, med näringsliv och samhälle, nationellt och internationellt. Samverkan och gränsöverskridande samarbete blev lite av ett tema och präglade mycket av de efterföljande diskussionerna.  Vi fick en rapport om det pågående arbetet med mål och strategier av arbetsgruppens ordförande Göran Magnusson och viceordförande Coco Norén. Vi diskuterade arbetsflöden inom universitetet och hur vi kan arbeta mer effektivt tillsammans. Diskussionen rörde också vilka utmaningar universitetet står inför och hur vi ska tackla dem. Ledningsinternatet ger både inspiration och vägledning inför det kommande året.