Några av er återvänder nu i augusti till den arbetsplats ni haft i årtionden, andra är recentiorer och ska börja er första termin som uppsalastudenter. Oavsett vilket – ni alla hjärtligt välkomna till en ny hösttermin vid Uppsala universitet.

Vi hoppas att ni har haft en fin sommar och det känns bra att komma igång. Kanske går det lite trögt första veckan och det kan vara svårt att komma ihåg lösenordet för att logga in. Inget att oroa sig för, snarare tvärtom. Det är ett tecken på att det har varit en bra semester och ordentlig avkoppling under ledigheten. Så här års känner vi en förväntan – ny termin, nytt läsår, nya möjligheter. Kul och spännande att vara igång igen!

Eva har precis återvänt från Istanbul, där hon har deltagit i kommittémöten och en konferens samt besökt Boğaziçi University för att fördjupa vårt samarbete. Anders har varit på plats någon vecka och hållit ställningarna.

Det har hänt en del under sommaren sedan vi skrev på bloggen om Almedalsveckan och invigningen av Campus Gotland.

Hänt under sommaren

Flera remisser har dykt upp. En har gällt övningskolor för lärarstudenter, en annan har handlat om separat antagning för studieavgiftskyldiga studenter. Gemensamt för dessa är att de har kommit i juli och har haft svarstid redan i augusti. Den ordningen gillar vi inte – mer behöver vi inte säga om detta.
I juli skickade vi in intresseanmälan om polisutbildning, som ni kanske sett i nyheterna under sommaren. Polisutbildningen bedrivs idag vid polishögskolan i Solna (300 antagna per år) samt vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet i Växjö (150 vardera). Nu vill Rikspolisstyrelsen lägga ned utbildningen i Solna och istället förlägga den vi något lärosäte i Mälardalen. Vi har sagt att vi är intresserade, att vi har både spets och bredd när det gäller utbildningens teoretiska ämnesområden (rätts- och beteendevetenskap mm), vi har stor erfarenhet av att driva professionsutbildningar och att vi kan bygga upp en struktur för den samlade polisutbildningen. Om vi får denna utbildning handlar det om totalt motsvarande 600 helårsstudenter, som skulle genomgå utbildning i form av uppdragsutbildning. Under hösten blir det klart om det blir Uppsala universitet eller något annat lärosäte som kommer driva denna utbildning.
Vi har precis skickat in delårsrapporten till utbildningsdepartementet. Delårsrapporten ger resultatet för första halvåret och ger en prognos som pekar på att universitetets omsättning på helårsbasis kommer att öka med 400 miljoner, varav Campus Gotland under HT13 står för ca 100 miljoner. Resterande ökning av intäkterna ligger framför allt på forskningssidan. Universitetets snabba tillväxt fortsätter alltså, en miljard i ökat omsättning och har ca 1000 nyanställda på bara tre år.

Verksamhetsökningen visar att vi sätter våra nya intäkter i arbete – vilket är bra – men myndighetskapitalet minskar inte som planerat. Utbildningsvolymen ser heller inte ut att minska som planerat, vilket innebär att vi kommer att ”överproducera” i förhållande till det ”uppdrag” vi får från staten.  Det kan låta bra – att fler studenter än planerat får möjlighet att läsa hos oss – men det betyder samtidigt att den kvalitetsförstärkning som planerats och budgeterats, i första hand inom humaniora och samhällsvetenskap, inte slår igenom. Något som också gör oss fundersamma är att antagningen av forskarstuderande verkar ha sjunkit under våren.

Antalet utomeuropeiska studenter ökar men inte i den takt vi skulle vilja se. Vi måste arbeta ännu mer med detta framöver och det är en priorterad uppgift för Internationaliseringsrådet. Positivt är att vi är med i flera Erasmus Mundus program även i år, 6 partnerprojekt blev beviljade i somras. Men vi är lite besvikna på att vår ansökan att koordinera HELIX (Sydafrika) blev satt som reserv, men vi håller tummarna att den blir beviljad.

På gång i höst

Denna vecka är det internat för ledningsrådet; vi ska under ett dygn diskutera övergripande strategiska prioriteringar för det kommande året. Under förra årets internat utmejslades de fyra strategierna: internationalisering, kvalitetsarbete, karriär och kompetensutveckling samt infrastruktur. Pernilla Björk kommer leda en diskussion om universitetshuset. Universitetsdirektör Ann Fust kör igång analys av arbetssätt.  Projektledarna Göran Magnusson och Coco Norén kommer för att få input till arbetet med att ta fram ett förslag till reviderade Mål och strategier. Internatet blir en bra kick off för ledningens arbete.

Budgetproppen kommer i september. Dimensioneringsfrågan är fortsatt viktig för oss. Söktrycket på många av våra utbildningar blir allt högre för varje termin som går samtidigt som vi är ålagda att minska antalet platser. Vi har återkommande debatterat frågan i olika fora – debattartiklar, i budgetunderlag och tagit upp här i bloggen.

I juni presenterade Utbildningsdepartementet ett – sedan länge utlovat – förslag till en ny möjlig juridisk form för universitet och högskolor: högskolestiftelser . Enligt departementet kommer förslaget öka lärosätenas handlingsfrihet och ge dem ”förutsättningar att på ett mer flexibelt sätt hantera dagens och framtidens omvärldsförändringar”. Även om remisstiden är något längre än för de andra som kom i somras – här handlar det om oktober – tycker vi att det är alldeles för kort tid för en så viktig och grundläggande fråga som denna. Vi har, liksom andra lärosäten genom SUHF, bett om förlängd remisstid till december.

Vad vi skall uttala oss om är utformningen och regleringen av den nya stiftelseformen, inte om huruvida Uppsala universitet skulle vilja bilda en högskolestiftelse. Samtidigt är det självklart att den senare frågan kommer att ”lura i bakgrunden” under arbetet med remissvaret. Uppsala universitet har tidigare i olika sammanhang uttalat sig för ökad institutionell autonomi, så det är självklart att vi skall studera detta förslag med intresse, utan att för den skull i nuläget binda för det ena eller andra ställningstagandet.

Våra institutionsbesök fortsätter, och de flesta är redan inbokade för hösten. Vi kommer att ha ett nytt prefektmöte i höst, något som vi började med i våras. Vi planerar också möten och genomgångar med alla strategiska forskningsområden, de forskningssatsningar som kom till Uppsala efter förra forskningsproppen 2008. Möten och dialog är viktiga, både för oss i ledningen och för att knyta samman det breda universitetet. Vi vill gärna utveckla arenor för dialog inom universitetet och med omgivande samhälle. Åsikt Uppsala som vi gör tillsammans med UNT blev lyckat i våras och det kommer vi att fortsätta med.

Som sig bör kommer Uppsala universitet under hösten att välkomna många prominenta gäster. Missa inte Kofi Annan och Jan Eliasson den 2 september och Margot Wallström en vecka senare.

Återigen, varmt välkomna till en ny hösttermin då vi alla tillsammans fortsätter att utveckla Uppsala universitet och bidra till en bättre värld.