Idag blir Sveriges senast etablerade högskola, Högskolan på Gotland, en del av Sveriges första universitet, Uppsala universitet. Det har varit en lång process, och det är därför oerhört glädjande att samgåendet nu blir verklighet. Vi vill passa på att tacka alla som varit involverade i arbetet kring samgåendet. Ni är många som jobbat hårt, och utan er hade det inte varit möjligt. Ett stort tack till er alla!

Vi vill även passa på att idag, när också andra röster försöker göra sig hörda i Visby, betona vad ett universitet är och står för: Vi ska vara en kritisk röst i samhället, som främjar internationalisering, omfamnar mångfald, bejakar skillnader och är medvetna om att våra olikheter medför högre kvalitet i all verksamhet – vi ska vara ett öppet och välkomnande universitet för både studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller läggning. Vi ska ge hopp för framtiden. Campus Gotland ger oss stora möjligheter att utvecklas och fortsätta arbetet med att bidra till en bättre värld.

Uppsala universitet – Campus Gotland har invigts nu på morgonen, och resten av dagen är fulltecknad med intressanta seminarier relaterade till verksamheten vid Campus Gotland. Välkommen att delta, här på plats eller genom webbsändningarna under dagen.

Vi tackar Anna Ekström för bilden.