Igår firades tioårsjubileet av instiftandet av Martin H:son Holmdahls stipendium för främjande av mänskliga fri- och rättigheter. Vi bifogar några rader ur det tal som prorektor höll igår:

”Stipendiet instiftades av universitetet 2003 som en hyllning till Martin Holmdahl, Uppsala universitets tidigare rektor, på hans 80-årsdag.  Detta är inget födelsedagskalas, men man behöver inte vara mattegeni för att räkna ut inte bara stipendiet utan även den person som gett stipendiet dess namn fyller jämnt idag.

Uppsala universitet ska bedriva forskning och utbildning av högsta akademiska kvalitet till största möjliga nytta för samhället. I vårt mål- och strategi-dokument står att universitetet ska ha en aktiv roll i det globala samhället, och att vårt yttersta mål är att bidra till en bättre värld. Att främja engagemang för mänskliga fri- och rättigheter – att människor, oavsett land, kultur och sammanhang ska födas fria och ha lika värde och rättigheter – är något som i allra högsta grad bidrar till en bättre värld.

Dagens firande är ett tillfälle för universitetet att uttrycka den stora tacksamhet vi känner mot dig, Martin, för den trofasthet och lojalitet med vilken du under ett långt liv tjänat Alma Mater: som student, forskare, lärare och professor, i lednings­uppdrag, som prorektor under Torgny Segerstedt och därefter som rektor mellan 1978 och 1989.

Du har genom din livsgärning medverkat till att Uppsala universitet flyttat fram positionerna inom ett stort antal områden.  Som emeritus har du fortsatt vara engagerad, vilket blir extra tydligt en dag som denna. Vi vill därför idag högtidlighålla stipendiets första tio år, och samtidigt passa på att hylla dig, dagens jubilar. Jag kan nämna att universitet inför tioårsjubileet be­slutat förlänga stipendiet i ytterligare fem år.”