Prorektor medverkade onsdag-torsdag i Global University Summit 2013 i London. Detta var sjätte gången ett “universitets-toppmöte” arrangeras inför att ledarna inom den s.k. G8-gruppen möts (vilket i år sker i mitten av juni i Nordirland). Drygt 200 personer samlade för att diskutera rubricerat tema, och anta en deklaration som lämnas till G8-mötet.

Trots den globala ambitionen avspeglades den brittiska hemmaplansfördelen tydligt både bland deltagarna och i talarstolen. För minnesvärda framträdanden svarade bl.a. statssekreteraren för Business, Innovation and Skills Dr Vince Cable (”kopplingen mellan akademin och mammons värld var en omöjlig tanke på 1960-talet men har idag institutionaliserats”) liksom den karismatiske och excentriske London-borgmästaren Boris Johnson (”London är en kärnreaktor laddad med talang”). Cambridge-rektorn Sir Leszek Borysiewicz levererade en hyllning till det breda forskningsuniversitetets inneboende dynamik och kreativitet och betonade behovet av både institutionell autonomi och akademisk frihet. Det utgjorde en hälsosam motvikt till det annars (även för en innovations- och samverkansentusiast) lite väl ensidiga nyttotänkande som i övrigt präglade mötet.