Laddar för hemresa efter tre intensiva dygn i Peking. Prorektor, universitetsdirektör och nya rektorsrådet för internationaliseringsfrågor Leif Kirsebom har med bistånd av Thomas Fredengren avverkat ett digert program. Möte med ledningen för Beihang-universitetet onsdag eftermiddag. Stort intresse för att utveckla och bredda befintliga forskningskontakter samt inte minst att finna former för utbildningsutbyten. Hela torsdagen på Peking-universitet. Först möte och lunch med ledningen, därefter möte med Peking-universitetets School of Innovation and Entrepreneurship som tillika fungerar som deras innovationsstöd. Vid detta möte deltog Lars Jonsson, UU Innovation, och ett ”Memorandum of understanding” skrevs angående samarbete inom innovation. Fredag förmiddag besökte Leif och Thomas Nankai-universitet för att underhålla gamla kontakter och diskutera breddning och utveckling av framtida utbildnings- och forskningsutbyten.

Från och med torsdag kväll var det annars Matarikinätverket som gällde. Själva utgångspunkten för denna kinaresa var att de sju Matarikiniversiteten (Durham, Western Australia, Dartsmouth, Queen’s, Otago, Tübingen, UU) arrangerade ett gemensamt alumnevent på fredagskvällen (separat blogg med bilder kommer inom kort). Eftersom ledningen från fem av universiteten var representerade i Peking passade vi på att ha interna överläggningar samt att göra gemensamma besök vid National Natural Science Foundation (17 miljarder i årlig forskningsbudget), samt Ministry of Education (som inte minst gärna skulle se att vi utvidgar våra samarbeten till olika provinsuniversitet).