Coimbra är ett nätverk som Uppsala universitet är medlemmar i sedan många år tillbaka. Idag ingår 39 universitet och nätverket har sedan starten haft ett tydligt fokus på studentmobilitet. Nu har man ett bredare perspektiv och arbetar även med ”position papers” om “Erasmus for all” och “Horizon 2020”. Mötet i Galway innehöll dels parallella möten för olika arbetsgrupper, rektorsmöte och årsmöte. Vi som var med från Uppsala universitet: Eva Åkesson, Kay Svensson, Jonathan Schalk och Charlotte Nordgren.

Idag, fredag, var det ett symposium med temat: ‘Creativity, Research and Innovation in Universities’.  Det innehöll föredrag och efterföljande paneldiskussion med nedanstående deltagare:

  • Commissioner Maire Geoghegan Quinn, European Commissioner for Science, Research & Innovation
  • Prof. Carol Becker, Dean of the Arts, Columbia University, New York
  • Prof. Joep Leerssen, Professor of Modern European Languages, Universiteit van Amsterdam
  • Dr Mark Ferguson, Director General, Science Foundation Ireland & Chief Scientific Advisor to the Government of Ireland

Det var mycket bra inlägg från alla föredragshållare som speglade olika perspektiv. Symposiet avslutades med ett föredrag av Irlands president – Dr Michael D. Higgins. Mycket uppskattat av åhörarna.

Irlands president talar på Coimbra konferensen