I tisdags förra veckan gästades vi av Kurt Deketeleare som är general sekreterare för LERU. LERU, League of European Research Universities är ett europeiskt nätverk med 21 medlemsuniversitet. Uppsala universitet är inte med i nätverket, men om LERU öppnar för nya nomineringar och nya medlemmar är det något som vi definitivt är intresserade av. Vi presenterade Uppsala universitet och sedan besökte vi Scilife tillsammans med vår gäst. På eftermiddagen gav Kurt Deketeleare ett seminarium kring LERU och deras verksamhet. LERU har ett tydligt fokus på lobbying på europanivå, flertalet kommittéer och grupperingar som arbetar med policyfrågor kring open access, jämställdhet, student mobilitet, karriärvägar för unga forskare. Vill du veta mer om LERU, titta här.

I onsdags träffade ledningen Carola Lemne, konsistoriets nya ordförande. Vi började ”inskolningen” och föreberedde konsistoriets möte i juni. Viktiga frågor kommer att tas upp såsom verksamhetsplan för 2014, Mål och strategier för Campus Gotland. Det pågår ett intensivt arbete med att få klar verksamhetsplanen för utskick till ledamöterna. I morse ägnade rektors ledningsråd större delen av sitt möte åt just verksamhetsplanen för 2014.

Vi hoppas ni alla haft en fin helg. Eva fick paddla till Skokloster och Anders har varit på golfbanan, så vi är nöjda.