Igår gästades Uppsala universitet av Tarja Halonen, fd president i Finland. Hon blev den femtonde Dag Hammarskjöld föreläsaren och höll en välbesökt presentation i vår aula med titeln: Women’s participation inte the sustainable World. Nästa Dag Hammarskjöld föreläsning blir redan i september för det här var 2012 års föreläsning- lite försenad.