Internat för tredje veckan i rad, denna gång med senaten.

Först på programmet Rektors frågor ­ en dialog med senatorerna. Denna gång ville vi särskilt ha dialog kring hur Uppsala universitet ska förhålla sig till samverkansindikatorer. Vinnova har i uppdrag att i samverkan med Vetenskapsrådet ta fram förslag på hur man kan bygga in samverkansindikatorer som aspekt av forskningskvalitet i statens modell för fördelning av forskningsresurser. Prorektor introducerade och senatorerna gav, som vanligt, spännande perspektiv på frågan.

Nästa pass hade rubriken: Mind the gap. Från gymnasium till universitet. Tre inledare lade basen för en spänstig diskussion som varade resten av eftermiddagen: Anna Ekström, Skolverket, Mats Alveson, Lunds universitet och Hanna Enefalk, Uppsala universitet. Frågan engagerar oss alla men vi efterfrågar en mer evidensbaserad debatt, något som togs upp av Anna Ekström.

Dag två hade Li Bennich Björkman och Kerstin Lindblad Toh som inledare kring temat: Hur skapas förutsättningar för kreativitet vid UU? Intressanta presentationer med olika perspektiv. Det avslutande passet handlade om senatorernas syn inför revidering av Mål och strategier för Uppsala universitet. Bredd eller spets, internationell excellens eller svensk nytta, för alla eller eliten, open acess eller maximal impact?

Som ni ser var det ett intensivt dygn med angelägna ämnen på dagordningen.