Vi har årligen en myndighetsdialog med Utbildningsdepartementet och igår var det dags igen. Vi skickar in ett budgetunderlag inför dialogen så samtalet ska vara väl förberett och fokuserat. Frågor som vi särskilt lyfter fram är ökad dimensionering för utbildning, kvalitetsförstärkning/ersättningsnivåer, förändrade förutsättningar för finansiering av forskningsinfrastruktur och regelverket kopplat till studieavgifter. Vi fick frågor om sammangåendet med Gotland, UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och Scilife.

Det blev inga löften eller tydliga utfästelser för framtiden. Tråkigt kan vi tycka med tanke på att vi har fler än någonsin vill studera vid Uppsala universitet. Inför höstterminen 2013 har antalet sökande ökat med hela 40 procent. En stor del av ökningen utgörs av sökande till kurser och program vid det blivande Campus Gotland. Det är ett kvitto på att satsningen på Campus Gotland fallit väl ut. Samtidigt är det beklagligt att vi håller på att minska antalet utbildningsplatser med nära 10 procent. Det här är inte bara är ett rekord i antal ansökningar, utan kommer också att bli ett rekord i antal avslagna ansökningar.