Tisdag-onsdag avhölls terminens stora dekanmöte på Gimo Herrgård. Mötet fick en lite udda inledning. Bussen gjorde några felaktiga vägval vilket innebar en oplanerad Upplandsexkursion och närmare 45 minuters försening – så kan det gå med för stor tilltro till GPS-system och färdnavigator.

Väl på plats i Gimo väntade ett digert program. Den första dagen ventilerades den förestående revideringen av universitetets mål och strategier, ett arbete som kommer att ledas av Göran Magnusson och Coco Norén. Kvalitetsutveckling stod sedan i fokus under resten av eftermiddagen. Slutsatserna av KrUUt-projektet diskuterades, liksom bibliometriska och andra analyser av Uppsala universitets forskningsprestationer under senare år. Den avslutande diskussionen handlade också om hur vi vill se den nya modellen för statens fördelning av forskningsmedel till universiteten, inklusive vilken roll indikatorer på samverkan och nyttiggörande ska spela.

Vid middagen presenterade våra fyra Rektorsråd – Marianne Carlsson (lika villkor), Olle Jansson (Campus Gotland), Leif Kirsebom (internationalisering) och Britt-Inger Johansson (kultur) – sig själva och sin verksamhet.

Under onsdagsförmiddagen berättade Ann Fust om ett nytt projekt inom administrativ utveckling, och Joseph Nordgren berättade om sitt arbete med att utveckla former för att stödja, utveckla och hantera infrastrukturfrågor. I ett panelsamtal om universitetens styrning gjordes jämförelser av styrmodeller vid våra partneruniversitet inom U4-nätverket och några universitet som rektors ledningsråd nyligen besökt i Storbritannien och Danmark.

Dekanmötena är värdefulla. De erbjuder möjlighet att sprida information men framförallt att diskutera och lyssna till varandra, och de bidrar att skapa viktiga kontakter och förtroendefulla relationer om det stora och breda universitet.

Paneldebatt med internationella utblickar