I regnigt och blåsigt Venedig arrangerar Coimbragruppen seminarium om ”Research Policy in the Light of Horizon 2020” med ett 40-tal deltagare, inklusive rektorer från många av medlemsuniversiteten.

Dag ett diskuteras Horizon 2020, med utgångspunkt i ett ”position paper” som Coimbra-gruppen presenterat. Grundanslaget är positivt men där finns även kritiska anmärkningar om ytterligare prioritering av forskningskvalitet, globala samarbeten, långsiktighet rörande forskning och innovation, samt nödvändigheten att inkludera samhällsvetenskap och humaniora i den forskning som adresserar stora samhällsutmaningar (åldrande, miljö och klimat, global hälsa). I arbetsgrupper diskuterades därefter:

 • Forskarutbildning
 • Talang-, kompetens- och karriärfrågor
 • Behovet av tvärdisciplinärna initiativ
 • Vilken roll universitetsnätverk (som Coimbra) kan spela.

Under dag två gav inbjudna gäster presentationer:

 • Are we ready for the 21st century?
  (Ana Costa Freitas, Adviser European Commission]
 • Promoting excellence in research
  (Pavel Exner, Vice President of the European Research Council)
 • How Private Foundations help develop the European Research Area
  (Ingrid Wünning Tschol, Senior Vice President of the Robert Bosch  Foundation)
 • The Role of University Networks in Research and Research Policy
  (Bernd Huber, Chair of the League of European Research Universities.)
 • Using Multidisciplinary Research to Address World Challenges
  (Sir Timothy O’Shea, Principal and Vice-Chancellor of the University of Edinburgh)

En av våra prioriteringar sedan i höstas är att systematiskt börja lära känna våra internationella nätverk och se hur de kan användas på ett strategiskt sätt.

Uppsala universitet är med fyra nätverk av lite olika karaktär. Inom U4-nätverket försöker vi bygga olika typer av samarbeten med universiteten i Göttingen, Gent och Groningen. I Coimbra ingår 39 europeiska breda lärosäten med betydande forsningstyngd. Här ligger delvis tonvikten på samverkan i policy- och strategifrågor: vad kan vi lära av varandra och hur kan vi tillsammans driva frågor gentemot exempelvis EU.  Gruppen har också ett antal “Task Forces” som fokuserar på olika frågor såsom e-learning, doctoral studies, career guidence, mobility. Mer information om Coimbra gruppen finns här.

I SANORD odlas samarbeten mellan ett 30-tal lärosäten i Norden och södra Afrika. Inom Matariki-nätverket kopplar vi samman ett antal breda forsknings- och utbildningsuniversitet som har det gemensamt att de befinner sig mindre universitetsstäder med tydliga akademiska traditioner. Detta är ett litet (sju medlemmar) men geografiskt utsträckt nätverk (Nya Zeeland, Australien, USA, Kanada, England, Tyskland, Sverige).

Paneldebatt på Coimbramötet i Venedig