Idag offentliggjorde Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en rapport om studenternas prestationer från 2004/2005 till 2009/2010. Man har använt en ny metod för att mäta prestationsgraden, sam anses ge en bättre individkoppling än tidigare.

Rapporten visar annars i stort det som tidigare är känt: studenter som läser program tar fler poäng än studenter på fristående kurser, och kvinnor tar fler poäng än män. Studenters prestationsgrad inom distansutbildning inom humaniora/teologi/juridik/samhällsvetenskap – där de flesta fristående distanskurser ges – har sjunkit på många lärosäten. Vid Uppsala universitet är dock nedgången marginell, två procentenheter.

Det är heller inte självklart hur en försämrad prestationsgrad inom distansutbildningen ska tolkas. Det är skillnad om färre avlagda poäng beror på försämrad prestation eller på att fler studenter fått jobb. Och om högre prestationstal orsakas av sänkta kvalitetskrav är det heller ingen förbättring. Här kan ni läsa mer.